BEHOUD POSTKANTOOR DEN HELDER
vergroot/verklein tekst: [+] | [-]

Het Postkantoor, een bijzonder stukje architectuur in Den Helder

Den Helder heeft een geschiedenis van sloop. Vaak ontberen bijzondere gebouwen lange tijd onderhoud waarna de gemeente vervolgens de conclusie trekt dat het beter is het gebouw te slopen. Op dit moment staat het postkantoor, van de architect Jo Kruger, op de nominatie om gesloopt te worden. postkantoor Van Jo Kruger zijn enkele bijzondere gebouwen bewaard gebleven. In Eindhoven is een oud kantongerecht van zijn hand getransformeerd tot een hip designhuis waar tentoonstellingstellingen worden georganiseerd. Ook de rechtbank in Zwolle is van de hand van Kruger. Niet iedereen vindt het postkantoor even mooi, maar feit is wel dat het gebouw onderdeel is van de geschiedenis van onze stad. Wij zijn van mening dat we de weinige beeldbepalende gebouwen die we nog hebben moeten behouden. Drs. Jacqueline M. J. van Koningsbruggen deed in december 2008 al een oproep in de gemeenteraad voor het behoud van dit bijzondere gebouw. Hieronder de belangrijkste punten uit haar betoog.

- Het postkantoor is in 1965 gebouwd en behoort, evenals het NS-station, tot de architectuur van de Wederopbouw, die zo ongeveer van 1940 tot 1965 heeft geduurd. In architectonisch opzicht zullen de meeste van ons bij de Wederopbouw denken aan galerijflats, gelijkvormige woonwijken, standaardisatie en monotone massabouw. Toch kent de Wederopbouwperiode vele voorbeelden van kwalitatief goede architectuur. De sleutelwoorden zijn: karakteristiek materiaalgebruik zoals glas en beton, en een heldere, afgewogen, efficiënte vormgeving.

- Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de architectuur van de Wederopbouw. Veel gebouwen bereiken momenteel de leeftijd van 50 jaar en komen daardoor in aanmerking voor een Monumenten-status. Ook het groeiend aantal publicaties en tentoonstellingen duidt op het belang van deze periode. In mei van dit jaar stond in De Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel over Den Helder, als typische wederopbouwstad. Het artikel had een beetje de sfeer van: ga naar Den Helder, want daar vind je nog authentieke wederopbouwarchitectuur!

- De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg heeft gepleit voor behoud van zowel het postkantoor als het stationsgebouw en stelt integratie ervan voor in de nieuwbouwplannen.

Waarom is het nu zo belangrijk om het postkantoor te behouden?

- Ten eerste: het postkantoor is een uniek gebouw. Het heeft een opvallende colonnade: een zuilenrij die doet denken aan de Klassieke Griekse bouwkunst. Er is een bijzondere, prominente daklijst. De maatvoering is heel helder: er is sprake van een moduul of eenheidsmaat die steeds wordt herhaald. Het is nog in een opvallend oorspronkelijke staat en gaaf bewaard gebleven.

- Behoud en hergebruik van het postkantoor sluit ook helemaal aan bij het actuele duurzame bouwen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat hergebruik aantoonbaar goedkoper is dan sloop en nieuwbouw.

- Als derde argument wil ik noemen: het historisch besef van je stad. Het probleem daarbij is dat de wederopbouwarchitectuur misschien nog te jong is om tot een goed oordeel te komen. En dat wat we nu nog niet op waarde kunnen schatten en afbreken, kan leiden tot gaten in de historische continuïteit van elkaar opvolgende bouwstijlen. En Den Helder heeft daarin al wat gaten. We breken misschien iets af wat we later zullen gaan missen.

Mevrouw van Koningbruggen adviseert om architecten dit oude postkantoor als het ware wakker te laten kussen door een interessante transformatie te realiseren naar een nieuwe openbare functie.


Vanaf 12-02-2011 hebben 698 mensen hun handtekening gezet.