BEHOUD POSTKANTOOR DEN HELDER
vergroot/verklein tekst: [+] | [-]

Artikelen

Uw artikel hier? mail ons!

STATION DEN HELDER - met dank aan Frans Vriendjes

 

OOK IK VIND HET BELANGRIJK OM HET POSTKANTOOR TE BEHOUDEN.
Maar dat vind ik ook van het station.
Ik heb begrepen dat ProRail het stationsgebouw, als een architectonisch waardevol pand, wil behouden.
Maar toch niet op deze manier!

De klokkentoren zal helemaal verdwijnen en het leuke kopstationnetje zal totaal worden weggedrukt achter de hoogbouw van deze plannen.
Van het zicht op het geheel, zoals architect G.J. van der Grinten het ooit heeft bedoelt, blijft dan weinig meer over.
"Een laag gehouden gebouw met zeskantige hoofdvorm dat aan de voor- en achterzijde in een punt uitloopt. Heeft daardoor aan beide kanten iets van een boeg van een vaartuig. Welke indruk nog wordt versterkt door de kunstige als baken gebouwde toren, voor het gebouw die de functie van schoorsteen heeft. Het lijkt alsof er een schip voor anker ligt.
Er zijn nog meer aanknopingspunten met de zeevaart. In het gedeelte van het vouwschaaldak boven de hal laten aan iedere zijde zes patrijspoorten het licht door. De vloer bestaat uit grinttegels die dusdanige figuren bevatten dat men met enige fantasie de indruk krijgt op een schelpenstrand te lopen. Misschien mogen we ten aanzien van het aan de binnen zijde fraai, geel gekleurde waaier-dak, in dit verband wel aan een bijzondere korte spitse golfslag denken".

Bron: Nieuw Spoor 1958 (http://www.stationsweb.nl/).