BEHOUD POSTKANTOOR DEN HELDER
vergroot/verklein tekst: [+] | [-]

Artikelen

Nieuws - BPDH

 

Hoorzitting over de sloop van het Postkantoor - 04-10-2011

Op 27 augustus 2011 was de actiegroep “behoudhetpostkantoor”, uitgenodigd door de bezwaarschriftencommissie van de Gemeente Den Helder om hun bezwaar samen met 61 andere bezwaarmakers te bespreken/toe te lichten tijdens een hoorzitting in het Stadhuis. Rachel Post en Jaap Vlaming, namen namens de actiegroep de honneurs waar.

Bijna alle bezwaarmakers maakten van de gelegenheid gebruik. Desondanks waren er maar een zevental sprekers. Dit kwam omdat een aantal mensen (bijvoorbeeld de direct omwonende van het postkantoor) zich lieten vertegenwoordigen door één spreker.

Tijdens de hoorzitting werd de gemeente (vertegenwoordigd door een jurist) flink aan de tand gevoeld door de verschillende sprekers. Wij hebben het vooral gehad over het niet compleet zijn van de aanvraag, de eisen die gesteld worden aan een sloop (de schadelijke stoffen die vrij kunnen komen), motivatie van de sloop en we hebben het uitgebreid gehad over de planschade die door de sloop kan worden veroorzaakt (schade die aan de omliggende woningen zou kunnen worden veroorzaakt door de sloop of waardedaling van de woningen).

De medewerker van de gemeente Den Helder heeft verteld dat hij een aantal voorwaarden aan de vergunning zal toevoegen, zodat de bezwaarmakers een aantal zekerheden krijgen waarop zij zich kunnen beroepen mocht de gemeente zich hier niet aanhouden. De volgende voorwaarde werden toegezegd;

  • De gemeente Den Helder mag pas slopen als de bouw van het Stadhuis doorgaat.
  • De bouw van het stadhuis gaat alleen door als dit budgetneutraal gebeurd.
  • Er wordt een onderzoek ingesteld door een derde partij die de planschade van te voren gaat onderzoeken en naderhand gaat afhandelen, de regie ligt hiervan bij de gemeente (er wordt door de gemeente nog uitgezocht wat de straal van de direct omwonende zal zijn en wie zich er dus op kan beroepen).

De gemeente zal de bezwaarmakers nog inlichten over de precieze voorwaarden die aan de vergunning worden toegevoegd. De gemeente gaf aan dat zij geen vergunning maken, maar de vergunning die er nu ligt aanpassen. Hierdoor is het niet mogelijk om weer tegen deze vergunning in bezwaar te gaan bij de bezwaarschriftencommissie. De gemeente kreeg niet alleen van de bezwaarmakers kritische vragen, maar er werden ook kritische vragen gesteld door leden van de bezwaarschriftencommissie. Het is nu dus afwachten met wat voor aanvullendevoorwaarden de gemeente komt en wat het advies van de bezwaarschriftencommissie zal zijn voor het van College van B&W.

Actiecomité rekent op goede afloop - 03-09-2011

Het actiecomité voor behoud van het postkantoor in Den Helder rekent op een goede afloop voor het gebouw. De aanvraag van de gemeente tot sloop rammelt volgens het comité aan alle kanten. Zo ontbreken in de aanvraag de antwoorden op alle vragen die te maken hebben met de wijze waarop de sloop gaat worden aangepakt evenals het antwoord op de vraag met betrekking tot eventuele verontreiniging. Ook de reden waarom het noodzakelijk is om het gebouw te slopen ontbreekt. Wij zijn ervan overtuigd dat als een burger een dergelijke summiere aanvraag had ingediend deze per direct was afgewezen. Opvallend is dat de gemeente, die toch zou moeten weten hoe het moet, hiermee wegkomt; aldus Rachel Post en Jaap Vlaming van het comité.
De gemeente wekt nu wel erg de indruk heel makkelijk om te gaan met eigen plannen waar die van de burger vaak onder een vergrootglas worden gelegd.
Het belangrijkste argument om niet tot sloop over te gaan is volgens de beide woordvoerders het feit dat helemaal niet zeker is of er wel gesloopt gaat worden. Zeker gezien de huidige situatie in het politieke veld (of beter gezegd slagveld) van Den Helder kan dit nog jaren duren. Dan nu toch al een vergunning afgeven lijkt het comité zeer onverstandig. Het gevaar is dat de burgers van Den Helder op korte termijn met de zoveelste bouwput in het centrum worden geconfronteerd.
Alweer een jaar geleden heeft de SP vragen gesteld over een studie van de gemeente uitgevoerd in 2008, door architectenbureau Odeon, naar de bouw van een nieuw stadhuis met behoud van het postkantoor. Dit rapport werd door wethouder Bruin glashard ontkent. Helaas voor de wethouder is gewoon op de site van Odeon simpel te achterhalen dat het rapport wel degelijk bestaat. Het comité verwacht dat het college dit rapport alsnog aanbied aan de gemeenteraad. Het is nogal duister waarom de gemeente een dergelijke kostbare studie uitvoert en vervolgens deze niet meeneemt in de besluitvorming met betrekking tot het nieuwe stadhuis. Wellicht was de conclusie van de studie niet naar de zin van het college.
Het comité heeft bezwaar gemaakt tegen afgifte van de sloopvergunning en een hoorzitting aangevraagd bij de beroepscommissie. Over het feit of het postkantoor een mooi gebouw is of niet, daarover kun je van mening verschillen, maar het is wel een gebouw dat beeldbepalend is voor Den Helder. Wie heeft er niet zijn trouw- of geboortekaartjes afgegeven, of andere belangrijke poststukken? Wij pikken het niet meer dat bestuurders van buiten af over gaan tot het slopen van ons cultureel erfgoed; aldus het comité.

Bezwaarschrift - 22-06-2011

Op 7 juni 2011 heeft het college van Burgemeester en wethouders de vergunning afgegeven voor het slopen van het voormalig postkantoor. Over enkele dagen zal er op deze site een voorbeeldbrief te vinden zijn waarmee de inwoners van Den Helder bezwaar kunnen maken tegen dit besluit. Binnen 6 weken na de afgifte van de vergunning (dus voor 19 juli) moeten de bezwaren binnen zijn bij de gemeente. Als u een bezwaar in wilt dienen kunt u deze richten aan Burgemeester en wethouders Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Strijd voor behoud postkantoor gaat verder - Den Helder Actueel - 16-05-2011

Bekijk het persbericht op www.denhelderactueel.nl

SP op de markt - 14-05-2011

De SP haalt 46 hantekeningen op voor de actie Behoud Postkantoor Den Helder.

Buurten in de buurt voor behoud postkantoor - 03-05-2011

3 Mei jongstleden bezocht de SP Den Helder samen met het actiecomité het centrum. Men vroeg bewoners die dicht bij het voormalige postkantoor wonen wat zij van de plannen van de sloop van dit gebouw vonden en van het feit dat er een nieuw stadhuis op die plek komt. Opvallend was dat de mensen die bevraagd werden, in het algemeen somber waren over de staat waarin het centrum verkeert. Onderwerpen als het stadspark, leegstand van winkels en de vele sloop- en bouwprojecten werden kritisch belicht. Het slopen van het zoveelste beeldbepalende gebouw kon op weinig steun rekenen van de buurt. 18 Mei gaat het actiecomité ondersteund door leden van de SP opnieuw de buurt in. Hoewel men ook handtekeningenlijsten mee had om handtekeningen tegen de sloop op te halen hadden veel mensen op de markt al een handtekening achter gelaten. Ook aanstaande zaterdag is er weer een kraam op de markt gehuurd om handtekeningen op te halen.

Discussie centraal op infoavond stadhuis - Den Helder Actueel - 27-04-11

Bekijk het persbericht op www.denhelderactueel.nl

Actie tijdens informatieavond stadhuis - 26-04-2011

De SP afdeling Den Helder heeft dinsdagavond een stevig nee laten horen met betrekking tot de sloop van het postkantoor. Getooid in T-shirts met daarop het logo en de website van de actiegroep www.behoudpostkantoordenhelder.nl stonden SP-leden bezoekers van een informatieavond over het nieuwe stadhuis op te wachten. Het nieuwe stadhuis zou op de plek van het voormalige postkantoor moeten komen. Voor dit doel dient het postkantoor dan eerst gesloopt te worden. In Den Helder zijn al teveel gebouwen gesloopt, het wordt nu tijd om eerst de braakliggende terreinen te vullen met bijvoorbeeld speelplekken. Opvallend was dat de bezoekers van de informatieavond zeker niet allemaal voorstander waren van de bouw van een nieuw stadhuis. Het draagvlak onder de bevolking leek niet erg groot gezien de reacties van de bezoekers. Een vraag van een zeer jonge bezoekster (9 jaar) gaf misschien wel heel goed weer waar het volgens veel mensen mis gaat. Zij vroeg de wethouder waarom er wel geld was voor een nieuw stadhuis en niet voor schoolzwemmen. Hier gaat het natuurlijk om, nu in deze tijd van bezuinigingen op van alles en nog wat, een nieuw stadhuis bouwen geeft een verkeerd en onwenselijk signaal af aan de bevolking. Dit zou je als college niet moeten willen.

SP steunt actiecomité www.behoudpostkantoordenhelder.nl - 24-04-2011

De SP afdeling in Den Helder maakt zich ernstige zorgen over de staat waarin het stadshart van Den Helder verkeerd. Ondanks dat het college alweer enige jaren geleden het stadshart als prioritair gebied heeft uitgeroepen lijkt het erop dat in Den Helder alles wordt opgeknapt behalve het stadshart. Steeds meer winkels verlaten het centrum en verhuizen naar andere gebieden in Den Helder. Ook het winkelend publiek laat het meer en meer afweten. Waarom ook niet, in Nieuw Den Helder, Julianadorp en de Schooten kun je tegenwoordig ook bijna alles vinden wat je nodig hebt, inclusief goede parkeergelegenheid. Daarom komt de SP fractie binnenkort met een alternatief plan voor het centrum waarin zij haar visie geeft op het stadshart. Dit plan is een betaalbaar alternatief om met zo veel mogelijk hergebruik van leegstaande gebouwen toch alle voorzieningen te waarbogen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan voldoende parkeergelegenheid.
Waar de SP zich ook al geruime tijd druk over maakt is de sloopdrift van het huidige college. Daarom steunt zij het initiatief van het comité dat een actie op poten heeft gezet voor behoud van het postkantoor. Dinsdag 26 april zal het actiecomité samen met SP leden op ludieke wijze vorm geven aan de zorgen die zij heeft door aanwezig te zijn bij informatieavond die de gemeente houdt over de plannen voor het nieuwe stadhuis. Dit is de aftrap voor meerdere activiteiten rondom de actie voor behoud van het postkantoor. Zo wordt op 3 mei het centrum bezocht om de bewoners rondom het voormalige postkantoor te vragen wat zij vinden van de plannen om het postkantoor te slopen en een stadhuis op deze plek te bouwen. 14 Mei zal het actiecomité op de zaterdagmarkt aanwezig zijn om handtekeningen op te halen tegen de sloop van het postkantoor.

ACTIE! DOE MEE! - 22-04-2011

Dinsdag 26 april gaan we met zoveel mogelijk mensen de informatieavond van de gemeente met betrekking tot het nieuwe stadhuis bezoeken. De avond begint om 19.30 uur in schouwburg de kampanje. We willen als tegenstanders van de sloop van het postkantoor (en andere beeldbepalende gebouwen) aanwezig zijn.

Den Helder Op Zondag - 20-02-2011

Zaterdag markt - 19-02-2011


De SP haalt z'on 140 hantekeningen op voor de actie Behoud Postkantoor Den Helder.

Nelders Weekblad - 17-02-2011

Actie postkantoor ook op zaterdagmarkt - Den Helder Actueel - 14-02-11

Bekijk het persbericht op www.denhelderactueel.nl

NHD - 12-02-2011

persbericht actie voor behoud van postkantoor

Interessant is het bericht over "oud-wethouder Robbert Waltmann keert terug naar geboortestad voor topfunctie Woningstichting" in dezelfde krant, met name deze antwoorden van de heer Waltmann:

Site online - 12-02-11

Op zaterdag 12 februari is de site online gegaan. Die dag zijn 72 handtekeningen binnen gekomen.
BPDH bedankt ieder voor zijn/haar bijdrage voor deze geweldige start.

Actie voor behoud Postkantoor - Den Helder Actueel - 11-02-11

Bekijk het persbericht op www.denhelderactueel.nl